Στηρίγματα Σακούλας Ηλεκτρικής Σκούπας

ΚΩΔ: NSP10159
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΑΚΟΥΛΑΣ G SIEMENS

Στηρίγματα Σακούλας Ηλεκτρικής Σκούπας

ΚΩΔ: NSP10159A
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΑΚΟΥΛΑΣ LOGO

Στηρίγματα Σακούλας Ηλεκτρικής Σκούπας

ΚΩΔ: NSP10159B
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΑΚΟΥΛΑΣ P SIEMENS