Σπιράλ Ηλεκτρικής Σκούπας

ΚΩΔ: NSP
ΣΠΙΡΑΛ MIELE S6000 - S8000

Σπιράλ Ηλεκτρικής Σκούπας

ΚΩΔ: NSP10144
ΣΠΙΡΑΛ ΣΚ

Σπιράλ Ηλεκτρικής Σκούπας

ΚΩΔ: NSP10538B
ΣΠΙΡΑΛ MIELE S4000 - S5000

Σπιράλ Ηλεκτρικής Σκούπας

ΚΩΔ: NSP12036
ΣΠΙΡΑΛ MIELE

Σπιράλ Ηλεκτρικής Σκούπας

ΚΩΔ: NSP12037
ΣΠΙΡΑΛ DELONGHI CLEOS

Σπιράλ Ηλεκτρικής Σκούπας

ΚΩΔ: NSP12038
ΣΠΙΡΑΛ MIELE S300 - S500

Σπιράλ Ηλεκτρικής Σκούπας

ΚΩΔ: NSP12038B
ΣΠΙΡΑΛ SIEMENS ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Σπιράλ Ηλεκτρικής Σκούπας

ΚΩΔ: NSP12040
ΣΠΙΡΑΛ MIELE 230 - 240