Μοτέρ Ηλεκτρικής Σκούπας

ΚΩΔ: NSP1005
ΜΟΤΕΡ ΣΚΟΥΠΑΣ ΤΥΠΟΥ MIELE

Μοτέρ Ηλεκτρικής Σκούπας

ΚΩΔ: NSP10156A
ΜΟΤΕΡ SIEMENS ΜΙΚΡΟ

Μοτέρ Ηλεκτρικής Σκούπας

ΚΩΔ: NSP10154
ΜΟΤΕΡ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Μοτέρ Ηλεκτρικής Σκούπας

ΚΩΔ: NSP10155
ΜΟΤΕΡ MIELE ΠΤ

Μοτέρ Ηλεκτρικής Σκούπας

ΚΩΔ: NSP10156
ΜΟΤΕΡ SIEMENS 1400W

Μοτέρ Ηλεκτρικής Σκούπας

ΚΩΔ: NSP10166
ΜΟΤΕΡ ΚΙΝΑΣ 2000W

Μοτέρ Ηλεκτρικής Σκούπας

ΚΩΔ: NSP10167
ΜΟΤΕΡ ΚΙΝΑΣ 2200W

Μοτέρ Ηλεκτρικής Σκούπας

ΚΩΔ: NSP10170
ΜΟΤΕΡ ΣΚΟΥΠΑΣ PHILIPS